zelftestpage last modified Aug 24th 2014

Stickler Syndroomnl_stickler.html

Let op:

deze zelftest vervangt niet het bezoek aan uw oogarts!! Het kan helpen bij het gesprek met hem / haar over een juiste diagnose

terug naar Wagner

De Sticklertest bestaat uit twee delen.  Om te beginnen moet worden vastgesteld of je hypermobiel bent met de Benign Joint Hypermobility Syndrome test. Die heb je later nodig bij de Sticklertest nr 2.

Doe dat wel serieus, lees het aandachtig en neem er de tijd voor.

Je kunt het het beste doen samen met iemand anders. Die kan dan meekijken of je de test goed uitvoert.


Je bent hypermobiel als

 1. -je voldoet aan twee A-criteria, of

 2. -je voldoet aan één A-criterium en twee B-criteria, of

 3. -je voldoet aan vier B-criteria, of

 4. -je voldoet aan twee B-criteria én je hebt een familielid (ouder, kind, broer of zus) die óók hypermobiel is


Je kunt de test hiernaast downloaden en invullen.

Als sprake is van veel netvliesloslatingen in je familie bij mensen jonger dan 50 jaar, dan zou sprake kunnen zijn van Stickler. Met behulp van deze zelftest kun je achterhalen of je inderdaad aan Stickler moet denken.

hypermobiliteitstest

Stickler test 1

2 punten1 punt1 punt

De rest kun je beter samen doen met iemand anders. Bij deze test moet je jezelf punten geven.

A. Afwijkingen aan het gezicht


 1. 1.Ben je geboren met een hazenlip of een gespleten gehemelte, of de Pierre Robin sequentie?


2. Heb je een familielid met een hazenlip én oogproblemen?


 1. 3.Heb je een verhoogd

   gehemelte, een wijkende onderkaak (l), een brede, vlakke neusbrug?

 

   (Of had je dat als kind? Dit trekt later namelijk bij)


Maximaal aantal punten in dit blok: 2

B Gehoorproblemen


Vraag aan mensen beneden de 50 of ze gehoorproblemen hebben, en iedereen zegt: “Nee hoor!”. Gehoorproblemen worden direct gelinkt aan ouderdom, en dus snel ontkend. Ook dit gedeelte van de test dus graag met anderen doen: met iemand die je heel goed kent, en liefst met een huisgenoot.


 1. 1.Heb je moeite om gesprekken te horen, vooral als er achtergrondgeluid is?


 1. 2.Vraag je vaak aan mensen of zij willen herhalen wat ze hebben gezegd?


 1. 3.Begrijp je regelmatig niet goed wat mensen zeggen?


 1. 4.Heb je moeite om te horen aan de telefoon?


 1. 5.Zet je het geluid van de tv harder dan anderen in de kamer zouden willen?


 1. 6.Heb je het gevoel dat mensen mompelen als zij praten?


 1. 7.Heb je last van een aanhoudend gerinkel, gezoem, een piep of ander geluid?


 1. 8.Heb je een gehoorapparaat? Of heb je dat nodig, denk je?


Maximaal aantal punten in dit blok: 2


Heb je 1-3 vragen beantwoord met ‘Ja’,

dan geldt dat als

1 punt


Heb je 4-8 vragen beantwoord met ‘Ja’,

dan geldt dat als

2 punten

 1. C.Gewrichtsproblemen


 1. 1.Heb je een versleten heup? Heupprothese? Perthes? Pijn aan heup of knieën met lopen?


 1. 2.Ben je wel eens aan gewrichten geopereerd vanwege chronische pijn / (reumatische) artritis? Dus géén trauma!


 1. 3.Loop je enigszins gebogen / krom of heb je scoliose / beenlengteverschil?


Maximaal aantal punten in dit blok: 2 punten (dus géén 3!!)

1 punt1 punt1 punt

D. Familie


 1. 1.Heb je familieleden met een netvliesloslating? Of identieke oogproblemen?


Aantal punten in dit blok: 0 of 1 punt

1 punt

2 punten

0. Oogarts


 1. 1.Heb je een netvliesloslating?
  Of afwijkend glasvocht, vastgesteld door een oogarts?


Aantal punten in dit blok: 0 of 2 punten

Een indicatie voor Stickler is aan de orde als bij blok 0, twee punten worden gehaald, en in blok A t/m D totaal tenminste drie punten

Stickler test 2

Je kunt deze test doen als er je bij test 1 niet voldoende scoorde. Je zou dan de POSS variant kunnen hebben, de Predominantly Ocular-only Stickler Syndrome variant, dus die met voornamelijk oogheelkundige kenmerken. Voorwaarde is dat de oogarts een afwijkend glasvocht heeft vastgesteld. Je moet daarnaast tenminste drie punten scoren van onderstaande lijst

POSS checklist


 1. 1.Min-bril vanaf de lagere schoolleeftijd óf klonterstaar, zelf of familie


 1. 2.Hypermobiliteit (zie test boven)


 1. 3.Tenminste 3 vragen van de gehoortest met ‘Ja’ beantwoord


 1. 4.Hazenlip of gespleten gehemelte, zelf of in de familie


5. Netvliesloslating of lattice


Voor Sticklerdiagnose: tenminste 3 punten én Sticklerglasvocht

Een invullijst kun je hiernaast downloaden. Het is aan te raden na invullen te overleggen met je oogarts en/of je huisarts.


NB Een afwijkend Stickler (of Wagner) glasvocht is na ongeveer het 45e levensjaar niet meer goed vast te stellen, omdat het glasvocht bij iedereen dan degeneratieve tekenen vertoond.

x